RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zabilješka je porezni akt koji se koristi kao posredan dokaz u poreznom nadzoru pri bilježenju manje važnih aktivnosti. Ona je, u načelu, akt unutarnje naravi bez upute o pravnom lijeku i u pravilu se ne dostavlja poreznim obveznicima. S tog osnova ni porezni obveznici nemaju mogućnost prigovora ili žalbe. File memo ima ulogu poveznice između obavijesti o poreznom nadzoru i zapisnika, te premosnice između pravnih (zapisnik) i upravnih akata (rješenja i zaključka), te je vrlo bitna za sam porezni nadzor. Zabilješka može prethoditi upravnom aktu, ali i doći iza njega. Pri utvrđivanju činjenica bitnih za oporezivanje zapisnik može zamijeniti file memo, ali file memo ne može zamijeniti zapisnik. File memo kvalitetno upotpunjava porezni nadzor tako što može poslužiti i kao posredan dokaz jer na manje formalan i služben način prikuplja činjenice bitne za oporezivanje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)