RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2010
  • Članak:Šport i porezno pravo
  • Stranica:16.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT

Sažetak:

Pravni fakultet Sveučilišta u Grazu, nedavno je, u okviru reforme nastavnih planova, uveo novi kolegij „Športsko pravo“. Sadržaj je tog kolegija pravno uređenje športskih djelatnosti općenito, a posebno s ustavno-pravnog, građansko-pravnog (stvarnog, obveznog, dužničkog i odštetnog prava), socijalno-pravnog i porezno-pravnog stajališta.
Za taj su kolegij sveučilišni profesori i.R.dr.Wolfgang Holzer i mag. dr. Gert-Peter Reissner napisali odgovarajući udžbenik pod nazivom „Uvod u austrijsko športsko pravo“, a porezni savjetnik i sveuč. prof. mag. dr. Otto Taucher, koji taj kolegij predaje na Pravnom fakultetu u Grazu, objavio je vrijedan rad pod naslovom „Športske udruge u poreznom pravu“ u publikaciji pod nazivom „Športska udruga“. U ovom radu se prikazuje onaj dio udžbenika koji se odnosi na austrijsko porezno pravo na području športa i dijelovi iz objavljenog rada dr. Otte Tauchera.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)