RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Republika Hrvatska na putu je pristupa EU, a usklađivanje hrvatskog radnog zakonodavstva s aquis communautaire samo je jedan od uvjeta koje moramo ispuniti. Novi Zakon o radu, koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine, donesen je s ciljem zatvaranja 19. poglavlja „Socijalna politika i zapošljavanje“. Smatra se da je Zakonom u cijelosti usklađeno hrvatsko radno i socijalno zakonodavstvo s europskom pravnom stečevinom, ali njegovim donošenjem nisu riješeni krucijalni problemi hrvatskog tržišta rada. S ciljem što veće konkurentnosti (postati konkurentan znači stvoriti radnu snagu koja će biti pokretna i sposobna, sprema preuzimati rizike, spremna i sposobna samostalno razmišljati i rješavati probleme, te usmjerena ka timskom radu) hrvatskih radnika europskom tržištu rada, prvi korak koji bi trebalo učiniti je promjena obrazovnog sustava, koji bi se trebao promijeniti iz sustava supply-driven u sustav vođen demand-driven, tj. sustav bi trebao pružati razne mogućnosti obrazovanja za sve skupine.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)