RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za obavljnje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za određenu vrstu takovag objekta. Ugostitelj ne smije pružati ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog ureda za gospodarstvo, odnono nadležnog ministarstva. Ugostiteljski objekt može imati naziv jedne vrste ugostiteljskog objekta, osim ako za svaku vrstu ispunjava tražene uvjete. Naziv vrste ugostiteljskog objekta može se promijeniti ako su ispunjeni uvjeti propisani za drugu vrstu i ako je za to izdano odgovarajuće rješenje. Ugostiteljski objektio iz skupina hoteli, kampovi i druge vrste objekata za smještaj, restorani, barovi, catering objekti, i objekti jednostavnih usluga, razvrstavaju se u pojeidne vrste, polazeći od načina usluživanja i pretežosti usluga koej se pružaju u objektu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)