RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
  • Članak:PDV od 1. siječnja 2010.
  • Stranica:22.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

O novostima u sustavu PDV-a koje se primjenjuju od 1. siječnja 2010. pisano je u časopisu RRiF, br. 1/10. Te novosti ne utječu samo na porezni položaj mnogih pravnih osoba koje rabe proračunsko računovodstvo, nego i na njihovo cjelokupno poslovanje. U ovom članku upozoravamo na neke okolnosti na koje te osobe trebaju obratiti pozornost. Te se okolnosti pojašnjavaju odgovaranjem na česta pitanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)