RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2009
  • Članak:Company engleskog prava
  • Stranica:33.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Vilim GORENC, dipl. iur.

Sažetak:

Općom globalizacijom pravni se sustavi, osobito u okviru EU, nastoje harmonizirati u sastav koji i naša država teži, pa je nužno izložiti značajke anglosaksonskog sustava kako bi njegove inačice koje se uključuju u naš pravni poredak lakše razumijele, budući da je i Zakonom o trgovačkim društvima predviđena i sloboda (mogućnost) dioničko društvo ustrojiti i sa samo dva organa. Napominjemo kako u angloameričkom pravu nema podjele na pojedine tipove trgovačkih društava kao u kontinentalnim pravima, i možemo ih dijeliti po raznim kriterijima: prema odgovornosti članova, na javna i privatna, prema veličini, aktivna i u mirovanju, neprofitne i sl. Napominjmeo kako u engleskom pravu companies u odnosu prema vjerovnicima za svoje obveze odgovaraju neograničeno, jednako kao i trgovačka društva kontinentalnog prava. Neodgovornost, kao i ograničena ili neograničena odgovornost odnosi se na članove društva i može biti različito statuirana.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)