RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. kolovoza 2009. rezidenti RH obvezni su iz svojih primitaka oporezivih porezom na dohodak izdvajati još i posebni porez iz plaće, mirovine, honorara, dividendi i udjela u dobitku. Od 1. listopada 2009. ta obveza je uvedena i za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, te na dohodak od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja. Propisi na temelju kojih je propisana ta obveza - a to su Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, te Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djalatnosti i ostale primitke - doneseni po hitnom postupku, bez priprema i usuglašavanja s drugim poreznim propisima i propisima s područja socijalnog osiguranja, a posljedica toga je prilično otežana primjena tih propisa u praksi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)