RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Temeljni propis kojim su uređeni način i uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Samo razvrstavanje i minimalni uvjeti ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju uređeno je Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“, koji je donesen na temelju navedenog Zakona i koji je stupio na snagu prije otprilike dvije godine. U prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika propisano je da ugostiteljski objekti koji na dan stupanja na snagu Pravilnika posluju u vrstama restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I i objekt brze prehrane tip II, nastavljaju poslovati kao vrsta objekt brze prehrane propisan Pravilnikom, bez obveze ugostitelja ishođenja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta. Uz to je propisano i za ugostiteljske objekte koji posluju kao vrste slastičarnica tip I do III, da nastavljaju poslovati kao vrste slastičarnica propisana Pravilnikom bez obveze ugostitelja ishođenja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za tu vrstu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)