RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na svojoj je redovitoj sjednici, održanoj u Londonu od 14. do 18. rujna 2009., Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (u nastavku IASB) raspravljao o:

  • financijskoj krizi: o prestanku priznavanja, financijskim instrumentima: zamjeni za MRS 39, klasifikaciji izdanih prava
  • konceptualnom okviru standarda
  • financijskim instrumentima s obilježjima glavnice
  • prezentiranju financijskih izvještaja
  • ugovorima o osiguranju
  • najmovima
  • obvezama: amandmanu na MRS 37
  • obvezama prema zaposlenicima
  • objavljivanju povezanih stranaka
  • priznavanju prihoda.

U nastavku će se podrobnije prikazati tijek rasprave i doneseni zaključci o priznavanju prihoda i prezentiranju financijskih izvještaja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)