RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na svojoj je redovitoj sjednici, održanoj u Londonu od 14. do 18. rujna 2009., Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (u nastavku IASB) raspravljao o:

 • financijskoj krizi: o prestanku priznavanja, financijskim instrumentima: zamjeni za MRS 39, klasifikaciji izdanih prava
 • konceptualnom okviru standarda
 • financijskim instrumentima s obilježjima glavnice
 • prezentiranju financijskih izvještaja
 • ugovorima o osiguranju
 • najmovima
 • obvezama: amandmanu na MRS 37
 • obvezama prema zaposlenicima
 • objavljivanju povezanih stranaka
 • priznavanju prihoda.

U nastavku će se podrobnije prikazati tijek rasprave i doneseni zaključci o priznavanju prihoda i prezentiranju financijskih izvještaja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)