RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U radu se govori općenito o važnosti obveznih osiguranja od odgovornosti, a potom autor daje prikaz pojedinih obveznih osiguranja od odgovornosti u hrvatskom pravu izvan djelatnosti prometa i prijevoza. Pri tome posebnu pažnju pridaje pitanjima tko se smatra obveznikom sklapanja osiguranja od odgovornosti, te koje se osobe smatraju trećim osobama u obrađenim osiguranjima od odgovornosti. Isto tako autor posebnu pozornost pridaje pravnim izvorima koji propisuju obvezu sklapanja pojedinog osiguranja od odgovornosti, kao i uvjetima osiguranja pojedinih osiguratelja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)