RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o općem upravnom postupku, čija primjena počinje 1. siječnja 2010. godine, izričito predviđa mogućnost uporabe elektroničke pošte i elektroničkih isprava, čime se prvi puta u hrvatskoj povijesti omogućava puna komunikacija i donošenje upravnih akata u elektroničkom obliku. U ovom članku autor nakon kratkog prikaza elektroničke isprave, čija primjena je temeljni uvjet pravno valjane isprave koja egzistira samo u elektroničkom obliku, navodi odredbe Zakona o općem upravnom postupku koji se tiču elektroničke komunikacije i kolanja elektroničkih isprava. Također, navedene su i odredbe nove Uredbe o uredskom poslovanju koje reguliraju ovo područje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)