RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Narodnim novinama broj 75. od 30.06.2009. objavljen je Zakon o potrošačkom kreditiranju kojim se u naše zakonodavstvo uvodi Direktiva 2008/48/EZ Europskoga Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkom kreditu kojom se opoziva Direktiva Vijeća 87/102/EEZ, s time da taj Zakon stupa na snagu dana 1.1.2010. godine. Stoga autorica u ovom članku ukratko analizira novine koje donosi taj zakon, naročito u pogledu sadržaja ugovora o potrošačkom kreditu, efektivnoj kamatnoj stopi te ostalim pravima i obvezama koje predviđa ovaj Zakon.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)