RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010. – 2012.
  • Upute za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2010. – 2012.
  • OBRAZLOŽENJE  PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2010. – 2012.
  • Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2010. – 2012.
  • Uputa za izradu financijskih planova decentraliziranih proračunskih korisnika
  • Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

    Pretplatnik
    Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)