RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o radu kao osnovni propis koji uređuje radne odnose zaposlenih ne utvrđuje uvjete i način isplate određenih pomoći i potpora za zaposlene u državnoj i javnoj službi. Propisi koji za zaposlene u državnoj i javnoj službi detaljnije uređuju prava i obveze su kolektivni ugovori kao profesionalni (autonomni) izvori radnog prava. Poslodavac je obvezan u skladu s izvorima radnog prava koji ga obvezuju isplatiti određene pomoći i potpore zaposlenima u državnoj i javnoj službi pod uvjetima i u svotama utvrđenim odredbama važećih zaključenih kolektivnih ugovora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)