RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski je sustav, s malo više od 550 jedinica lokalne samouprave, sasvim sigurno previše fragmentiran i preskup za Hrvatsku. Sve su glasniji zahtjevi za reformom lokalne samouprave u vidu smanjenja broja jedinica lokalne samouprave – govori se o ukidanju čak 150 općina, a mogu se čuti i zahtjevi odnosno prijedlozi za ukidanjem županija i osnivanjem regija.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)