RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Jedan od sedam načina prestanka ugovora o radu određenih Zakonom o radu je prestanak odlukom nadležnoga suda. Taj se institut našega radnog prava razrađuje u čl. 123. ZR-a pod nazivom „Sudski raskid ugovora o radu“. O navedenom načinu prestanka ugovora o radu pročitajte u nastavku teksta

  1. Uvod
  2. Pravo na naknadu štete i naknadu plaće
  3. Prestanak radnog odnosa i zaključenje glavne rasprave
  4. Naknada štete zbog sudskog raskida ugovora o radu
  5. Ništavost odluke o otkazu ugovora o radu i sudski raskid

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)