RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S ciljem očuvanja broja zaposlenih osoba u RH donesen je Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 94/09., dalje: Zakon), prema kojem poslodavci (trgovačka društva, fizičke osobe koje zapošljavaju radnike) uz zadovoljenje određenih uvjeta ostvaruju potporu za svoje radnike. Zahtjev za potporu podnosi se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (dalje: HZZ). HZZ je donio uputu o načinu na koji to mogu učiniti i o uvjetima koji trebaju biti zadovoljeni pa o tome pišemo u nastavku ovog članka.

  1. Uvjeti za ostvarivanje potpore
  2. Vrste potpora i način obračuna
  3. Podnošenje zahtjeva za potporu
  4. Razdoblje ostvarivanja potpore
  5. Obveze poslodavca za vrijeme uporabe potpore
  6. Što poslodavac treba obaviti kad zaprimi potporu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)