RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Budući da su odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 52/00.) ukinute odredbe koje su propisivale obvezu zapošljavanja barem jednog člana uprave, u većini društava članovi uprave mogu svoju dužnost obavljati bez zasnovanoga radnog odnosa. Sukladno tome se i naknade i nagrade za rad članovima uprave društva oporezuju ovisno o uređenom radnom odnosu u tom društvu ili izvan tog društva. Jednako tako, ovisno o načinu pripadnosti sustavu obveznog osiguranja, članovi uprave, a od 1. siječnja 2009. i izvršni direktori dioničkih društava, obvezni su plaćati doprinose. Na koji način treba oporezivati primitke članova uprave i izvršnih direktora dioničkih društava te koje su njihove obveze kada nisu u sustavu obvezno osiguranih osoba (nezaposleni), pišemo u nastavku.

  1. Položaj organa koji upravljaju društvom
  2. Treba li član uprave sklopiti ugovor o radu
  3. Tko treba plaćati obvezne doprinose
  4. Porezni položaj naknade za rad člana uprave zaposlenog u društvu
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)