RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Objavljeno je nekoliko novih provedbenih propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Među zanimljivijima riječ je o onima koji se bave dubinskom analizom stranke. Tako jedan od njih određuje okolnosti u kojima se mjere dubinske analize stranke mogu prepustiti trećim osobama, a drugi obveznicima primjene izvornog zakona dopušta svrstavanje stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma.

  1. Uvod
  2. Mjere dubinske analize – sadržaj
  3. Ponovna godišnja dubinska analiza
  4. Dubinska analiza stranke preko trećih osoba
  5. Pojačana dubinska analiza stranke
  6. Pojednostavljena dubinska analiza
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)