RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
 • Članak:Porezni nadzor u svjetlu novog OPZ-a
 • Stranica:134.
 • Autor/i:Mr. sc. Ana GALUŠIĆ, dipl. oec.
  Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
  Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

 Porezni je nadzor dio porezno-pravnog odnosa u kojem Porezna uprava provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje kod poreznih obveznika i drugih osoba. Porezni se nadzor provodi sukladno zakonima kojima se utvrđuje pojedina vrsta poreza, dok se postupak poreznog nadzora provodi prema odredbama Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., dalje: OPZ).Novim su Općim poreznim zakonom koji se primjenjuje od 1. siječnja 2009. izmijenjene pojedine odredbe koje se odnose na porezni nadzor.Cilj ovoga članka je kroz pitanja i odgovore na jednostavan i razumljiv način poreznim obveznicima objasniti što je porezni nadzor, kako se provodi i koja su njihova prava i obveze što proizlaze iz važećih propisa u vezi s provedbom poreznog nadzora.

 1. Porezni nadzor
 2. Razdoblje poreznog nadzora i zastare
 3. Zastupanje u poreznom nadzoru i izuzeće inspektora
 4. Porezna tajna u poreznom nadzoru
 5. Dostava akata u poreznom nadzoru
 6. Rokovi u poreznom nadzoru
 7. Tijek poreznog nadzora
 8. Akti u poreznom nadzoru
 9. Pravni lijekovi u poreznom nadzoru
 10. Porezni prekršaji u poreznom nadzoru

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)