RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donošenje strateške odluke o preuzimanju ili spajanju druge pravne osobe vrlo je odgovorna i delikatna aktivnost jer su u pitanju mnogobrojna nepoznata motrišta poslovanja i financijskog položaja druge pravne osobe.  Naime, nisu dovoljno pouzdane informacije s burze, ako pravna osoba kotira na burzi, jer su tečajevi dionica vrlo promjenjivi. Nisu dovoljne informacije iz financijskih izvještaja jer ne obuhvaćaju sva motrišta poslovanja i pružaju informacije o prošlim događajima, a ne o sadašnjim i budućim tijekovima poslovanja. Autor u ovom članku piše o provedbi posebne metode složenijeg sagledavanja pravnog, ekonomskog, tehničkog, financijskog i računovodstvenog stanja društva, tzv. due diligence.

  1. Uvod
  2. Svrha i cilj provedbe due diligencea
  3. Definicija i obuhvat due diligencea
  4. Zaključci i upozorenja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)