RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 U ovome se članku iznosi pravna osnova, način izračuna, rokovi i način izvještavanja investicijskih društava o adekvatnosti kapitala. S ciljem usklađenja domaćih propisa s pravnom stečevinom Europske unije doneseni su i odgovarajući propisi u području pružanja financijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti, što je djelomice pojašnjeno u ovom članku.1. Bazel II smjernice o adekvatnosti kapitala 2. Izračun minimalne svote kapitala3. Rizici i kapitalni zahtjevi4. Rokovi i način izvještavanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)