RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Redoslijed plaćanja uređuje nekoliko zakonskih propisa. Zakon o platnom prometu uređuje da se nalozi za plaćanje izvršavaju na dan valute, a ako nema dovoljno sredstava na računima, prema propisanom redoslijedu plaćanja, odnosno vremenskom redoslijedu njihova primitka u banku, ako redoslijed nije propisan. No Opći porezni zakon, Ovršni zakon i Zakon o izvršavanju državnog proračuna propisuju prednosni red rješenjima o ovrsi za plaćanja poreznog duga, drugim rješenjima o ovrsi i nalozima Ministarstva financija koji su izdani za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu. Više o tome pročitajte u nastavku članka.

  1. Zakonski okvir
  2. Plaćanje obveza prema dobavljačima, državi i ostalim subjektima
  3. Plaćanja po aktiviranim vrijednosnim papirima
  4. Plaćanje poreznih obveza prema rješenju o ovrsi
  5. Plaćanje ostalih obveza prema rješenjima o ovrsi
  6. Plaćanje po aktiviranim državnim jamstvima
  7. Definiranje redoslijeda plaćanja
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)