RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 • VIJESTI IZ EUROPSKE UNIJE
  1. Oporavak europskoga gospodarstva
  2. Eurofiscom protiv utaje PDV-a
  3. Dopušteni državni monopoli u sektoru internetskog klađenja
  4. Na snazi smjernica o javnim nabavama vojne industrije
  5. Pomoć europskim bankama premašila 30% BDP-a
  6. EK se zalaže za primjenu svebuhvatnijeg indeksa od BDP-a

  Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

  Pretplatnik
  Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)