RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

O likvidaciji udruge pisano je s pravnog motrišta u RRiF-u br. 8/09. Likvidaciju prate odgovarajući porezni i računovodstveni postupci. U svim navedenim motrištima likvidacije udruga postoji nekoliko prijepornih momenata. O kojim momentima je riječ i kako ih riješiti pročitajte u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Temeljni prijepori
  3. Računovodstvo
  4. Porezno motrište
  5. Knjigovodstveni primjer

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)