RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 65/08.) za razdoblje od 2008. do 2012., statistička se izvješća za devetomjesečno razdoblje dostavljaju na već poznatim pripadajućim tiskanicama TSI-POD, TSI-BAN, TSI-OS-RE i S-PR-RAS-NPF.

  1. Obveznici sastavljanja statističkog izvještaja
  2. Opće napomene i specifičnosti u vezi s ispunjavanjem obrasca TSI-POD
  3. Investicije u dugotrajnu imovinu4. Način predaje izvještaja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)