RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je novi MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja u rujnu 2007. s primjenom od 1. siječnja 2009. Velike su se promjene dogodile u promjeni naziva izvještaja, prezentiranju izvještaja i terminologiji. Moglo bi se reći da je promjena MRS-a 1 posljedica približavanja MSFI američkim računovodstvenim standardima.

  1. Uvod
  2. Struktura Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja
  3. Informacije koje treba objaviti u Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja
  4. Dobitak ili gubitak razdoblja
  5. Ostali sveobuhvatni dobitak razdoblja
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)