RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je novi MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja u rujnu 2007. s primjenom od 1. siječnja 2009. Velike su se promjene dogodile u promjeni naziva izvještaja, prezentiranju izvještaja i terminologiji. Moglo bi se reći da je promjena MRS-a 1 posljedica približavanja MSFI američkim računovodstvenim standardima.

  1. Uvod
  2. Struktura Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja
  3. Informacije koje treba objaviti u Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja
  4. Dobitak ili gubitak razdoblja
  5. Ostali sveobuhvatni dobitak razdoblja
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)