RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
  • Članak:Nabavna vrijednost građevina
  • Stranica:42.
  • Autor/i:Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Izgrađene ili nabavljene (kupljene) građevine, odnosno poslovni prostori, mogu sadržavati različit sastav troškova građenja koji se mogu amortizirati stavljanjem u uporabu. Ta različitost proizlazi iz činjenice da se vlastitom izgradnjom drukčije oblikovala struktura troškova izgradnje u odnosu na građevine koje su nabavljene. Kupljene su građevine mogle biti zalihe nečijih nekretnina, pa su zbog propisa o PDV-u, koji za taj slučaj određuju što ne može biti sadržano u osnovici za PDV, neki troškovi morali biti pripisani vrijednosti zemljišta. Poseban je pak problem kad se nekretnina kupuje od osobe koja nije obveznik PDV-a. O definiranju nabavne vrijednosti građevine, odnosno osnovice za obračun amortizacije građevina, pišemo u nastavku.

  1. Pristup
  2. Računovodstvena određenja troška izgradnje građevina
  3. Knjigovodstvo vlastite izgradnje
  4. Oblikovanje osnovice za amortizaciju nabavljene građevine
  5. Razlučivanje nekretnine s kojima se obavlja djelatnost od ulaganja u nekretnine
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)