RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Softver je posebna stavka u bilanci društva iz skupine nematerijalne imovine. Ovisno o tome kako se nabavlja, katkad ima i poseban porezni položaj. O poreznom položaju softvera s motrišta poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobitak te kako evidentirati ulaganja u softver, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvodne napomene
  2. Softver kao dugotrajna nematerijalna imovina
  3. Softver nabavljen na tržištu
  4. Proizvodnja softvera u vlastitoj izvedbi
  5. Softver kao trgovačka roba
  6. Porezni položaj softvera s motrišta poreza na dodanu vrijednost
  7. Porezni položaj softvera s motrišta poreza na dobitak
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)