RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poduzetnici koji posluju s inozemstvom svoja potraživanja od inozemnih kupaca, obveze prema inozemnim dobavljačima i stanje novčanih sredstava na deviznom računu iskazuju u kunskoj protuvrijednosti po odabranom tečaju na određeni dan. Vrijednost se ovakve imovine i obveza mijenja promjenom tečaja te je nužan nastanak tečajnih razlika koje se odražavaju na visinu prihoda i rashoda društva. Utjecaj tečajnih razlika na financijski rezultat poduzetnika veći je što je on više ovisan o uvozu odnosno izvozu.

  1. Uvod
  2. Koji tečaj primijeniti i na koje stavke
  3. Utvrđivanje tečajnih razlika
  4. Primjeri knjiženja tečajnih razlika
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)