RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
  • Članak:Računovodstvo državnih potpora
  • Stranica:21.
  • Autor/i:Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Državne potpore u vremenima krize imaju sve veće značenje za poduzetnike i građanstvo. Kao jedan se od uzroka krize u hrvatskom društvu u javnosti često ističu i prevelike državne potpore koje se daju pojedinim poduzetnicima (djelatnostima, područjima, kategorijama stanovništva i sl.) budući da brojne druge građane i poduzetnike demotivira što je tipičan način ponašanja u netransparentnom, nedosljednom i od slučaja do slučaja uređivanom sustavu državnih potpora. U ovom članku obrađujemo pitanje knjigovodstvenog motrišta državnih potpora i mogućnosti objavljivanja koje računovodstveni standardi traže za državne pomoći za poduzetnike pravne osobe odnosno fizičke osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo.U ovom se članku ne obrađuju državne potpore u poljoprivredi.

  1. Uvod
  2. Razlika između državnih potpora i državnih pomoći
  3. Knjigovodstvo državnih potpora
  4. Vraćanje državnih potpora
  5. Državne pomoći
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)