RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
 • Članak:Računovodstvo državnih potpora
 • Stranica:21.
 • Autor/i:Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Državne potpore u vremenima krize imaju sve veće značenje za poduzetnike i građanstvo. Kao jedan se od uzroka krize u hrvatskom društvu u javnosti često ističu i prevelike državne potpore koje se daju pojedinim poduzetnicima (djelatnostima, područjima, kategorijama stanovništva i sl.) budući da brojne druge građane i poduzetnike demotivira što je tipičan način ponašanja u netransparentnom, nedosljednom i od slučaja do slučaja uređivanom sustavu državnih potpora. U ovom članku obrađujemo pitanje knjigovodstvenog motrišta državnih potpora i mogućnosti objavljivanja koje računovodstveni standardi traže za državne pomoći za poduzetnike pravne osobe odnosno fizičke osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo.U ovom se članku ne obrađuju državne potpore u poljoprivredi.

 1. Uvod
 2. Razlika između državnih potpora i državnih pomoći
 3. Knjigovodstvo državnih potpora
 4. Vraćanje državnih potpora
 5. Državne pomoći
 6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)