RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ustavni sud Republike Hrvatske u odluci br. U-IIIB-1373/2009 od 7. srpnja 2008. (Nar. nov., br. 88/09.), polazeći od ustavnih odrednica iz čl. 16. st. 2. i čl. 50. st. 1. Ustava te afirmirajući značenje pravomoćnosti, upućuje na neodrživost dosadašnje prakse u primjeni prava nadzora u području gradnje. S obzirom na aktualnost toga pravnog pitanja, u ovom članku dajemo kratak prikaz.  

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)