RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku analiziraju posebne odredbe deliktnog statuta koje se u europskom međunarodnom deliktnom pravu primjenjuju u rješavanju privatnopravnih sporova povezanih sa zaštitom slobodnoga tržišnog natjecanja. Autori razmatraju odredbe čl. 6. Uredbe Rim II koja je unificirala različite pristupe nacionalnih pravnih poredaka država članica EU pitanjima deliktnog statuta koja se odnose na nepošteno tržišno natjecanje i na nedopuštena ograničenja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)