RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Europska je komisija 28. siječnja 2009. prihvatila Prijedlog Smjernice kojom se želi izmijeniti Smjernica 2006/112/EZ o PDV-u u dijelu koji uređuje izdavanje računa (Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing) (COM (2009) 21). Prijedlog se zasniva na prethodno objavljenom priopćenju o tehnološkom razvoju na području elektroničkog izdavanja računa. Cilj je povećanim elektroničkim izdavanjem računa smanjiti opterećenje gospodarstva, pomažući time malim i srednjim poduzetnicima i podupirući države članice u borbi protiv poreznih prijevara. Predloženom se smjernicom trebaju pojednostaviti, modernizirati i uskladiti propisi PDV-a o izdavanju računa. Želi li se osigurati jednaki tretman računa u papirnatom obliku i računa u elektroničkom obliku, treba prevladati postojeća ograničenja u postojećoj Smjernici o PDV-u. Prijedlog je središnji element akcijskog programa Komisije za smanjivanje upravnih troškova gospodarstva, koji do 2012. trebaju biti smanjeni za 25%, a ujedno je i prvi dio Strategije Komisije za učinkovitiju borbu protiv prijevara na području PDV-a.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)