RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2009
  • Članak:Prospekt investicijskog fonda
  • Stranica:67.
  • Autor/i:Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
    Mr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

U ovom se članku autori bave problematikom prospekata investicijskih fondova po hrvatskom Zakonu o investicijskim fondovima, uz poredbenopravni prikaz iste problematike u njemačkom i austrijskom pravu, te se, u ključnim elementima, poziva i na pravno uređenje prospekata i statuta investicijskih fondova u pravu EU. Posebno su obrađena pitanja koja se odnose na pojam i sadržaj prospekta, cjelovitog i skraćenog, govori se o načelima istinitosti i potpunosti podataka objavljenih u prospektu uz naznačavanje posljedica nepoštovanja tih načela te o uvjetima odobravanja, objavljivanja i izmjene prospekta investicijskog fonda. U drugom dijelu ovog članka, koji će biti objavljen u sljedećem broju našeg časopisa, bit će obrađen institut statuta investicijskog fonda.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)