RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U vrijeme kad je fondovska industrija suočena s priličnim povlačenjem imovine, a financijsko tržište vapi za što većom likvidnošću, investicijski fondovi postaju još jedna enigma cjelokupne politike ulaganja. Stupanj rizika, veličina prinosa, objekt ulaganja i slične stavke u slučaju nepoznavanja tematike odvraćaju prosječnog ulagatelja koji traži primjerenu zamjenu za klasične oblike štednje. U nastavku se zato izlažu određenje fonda, institucije te podjele bitne za razumijevanje investicijskih fondova, a svrha rada je razložiti vrste, utvrditi razlike između fondova i moguća opredjeljenja ulagatelja.

  1. Uvod
  2. Nastanak i razvojinvesticijskih fondova
  3. Nastanak i razvojinvesticijskih fondova
  4. Osnovni kriteriji razlikovanja investicijskih fondova8
  5. Investicijski fondovi s javnom ponudom
  6. Investicijski fondovis privatnom ponudom
  7. Podjela investicijskihfondova u poslovnoj praksi
  8. Prednosti i rizici ulaganja u fondove
  9. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)