RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor se u ovom članku, kroz analizu konkretnog predmeta o odbijanju provedbe upisa zabilježbe u zemljišnim knjigama, bavi pitanjem odnosa privremenih mjera te pitanjem značenja zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja nekretnina. Pritom se kritički osvrće na negativne primjere iz sudske prakse, za koju smatra da ju treba mijenjati jer je u neskladu s težnjom za postizanjem što višeg stupnja pravne sigurnosti i vladavine prava.

  1. Uvod
  2. Pravni izvori – propisi na temelju kojih se vode postupci i donose odluke
  3. Ukratko o značenju privremene mjere i zabilježbe, njihov međusobni odnos
  4. Postupci izvršenjaupisa privremene mjere
  5. Kronologija i analizapredmeta iz sudske prakse
  6. Je li zemljišnoknjižni sud postupio ispravno i zakonito
  7. Relevantna sudska praksa
  8. Zaključne napomene
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)