RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Otkaz ugovora o radu je jedan od načina prestanka ugovora o radu, a sam Zakon o radu precizira da isti mora biti u pisanoj formi. No, jedna odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske zbunjuje s obzirom na to da je isti svojom odlukom priznao usmenu formu otkaza, na način da je u istoj iznesao sljedeće – usmeni otkaz ugovora o radu je odluka i protiv nje je dopuštena sudska zaštita pod uvjetima i rokovima propisanim samim Zakonom o radu, pri čemu se ne razlikuje otkaz poslodavca od otkaza radnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)