RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U radu se komentira odluka Ustavnog suda broj U-III-1297/2009 od 05. ožujka 2009. god. Radi se o odluci koja je od iznimne važnosti za cjelokupan odnos vjerovnika i dužnika jer ta  odluka favorizira dužnika, i to ne samo in concreto, nego sa učinkom i na sve druge takve odnose. Autor naglašava da bi, po uzoru na zapadne primjere, pored objavljivanja na web stranicama i u  državnom službenom glasilu, odluke ovog značenja trebale biti i na druge načine učinjene dostupnijim javnosti, npr. putem izvješća u dnevnim i/ili drugim tiskovinama i sl. Ovaj tekst predstavlja jedan pokušaj da se navedeni nedostatak, barem u maloj mjeri, kompenzira.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)