RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2009
  • Članak:Rad upravnog odbora
  • Stranica:3.
  • Autor/i:Akademik Jakša BARBIĆ

Sažetak:

Nakon posljednjih izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima, a vezano uz ustroj organa dioničkog društva, uz dualistički ustroj organa navedenoga društva (uprava, nadzorni odbor i glavna skupština) utvrđena je mogućnost i ustroja organa s monističkim sustavom, kod kojega uz glavnu skupštinu postoji još samo jedan organ umjesto dva, a to je upravni odbor. Samim Zakonom o trgovačkim društvima precizirana je nadležnost upravnog odbora, što znači da upravni odbor vodi poslove društva, postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja, obavlja imenovanje i opoziv imenovanja izvršnih direktora, tako da je sam rad upravnoga odbora determiniran njegovim osnovnim navedenom funkcijama.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)