RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema odredbama Ustava Republike Hrvatske, RH je socijalna država, a socijalna pravda jedna je od najviših ustavnih vrednota. Ustav državu obvezuje na posebnu zaštitu obitelji i djece te stvaranje socijalnih, odgojnih, materijalnih i drugih uvjeta
kojima se ta zaštita ostvaruje. Dobrobit djeteta prioritet je u uređivanju prava i
obveza roditelja, države i svih drugih koji su uključeni u odgoj i skrb o djeci budući
da je Ustavom propisana dužnost svih da štite djecu i nemoćne osobe. U članku se daje prikaz jedne odluke Ustavnog suda RH koji je u konkretnom slučaju zauzeo stajalište da pravo na doplatak za djecu nije pravo koje je neposredno zajamčeno Ustavom RH, već je to socijalno pravo koje se ostvaruje u okviru socijalne politike države. Doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj ima značenje socijalnog davanja, kojim država doprinosi stvaranju socijalnih, odgojnih, materijalnih i drugih uvjeta u ostvarivanju prava djece. Imajući u vidu, prije svega, dobrobit i interese djece, kao i svoje gospodarske mogućnosti, država štiti djecu, a ta zašita pripada području socijalne politike države, čije uređenje prema mišljenju Ustavnog suda, nedvojbeno spada u Ustavom zajamčenu normativnu samostalnost države. Stoga se pravo na doplatak za djecu ne može smatrati ustavnim pravom tj. pravom koje izravno jamči Ustav, već pravom koje proizlazi iz tzv. socijalnih ustavnih prava.    

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)