RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Priznato pravo na žig isključivo je pravo njegova nositelja. Nositelj može to pravo sačuvati za sebe, može ga rabiti, prodati, licencirati, iznajmiti, davati dozvolu za njegovo korištenje i sl. Pojedinci i tvrtke često ulažu velik novac i napore u razvijanju novog proizvoda ili usluge da bi onda, zbog nemara ili neznanja, stavili na kocku njihove marketinške mogućnosti. Uz relativno malen trošak treba zaštititi industrijsko vlasništvo jer, u suprotnom, postoji mogućnost da konkurencija izađe s istim proizvodom ili žigom i ubere plodove tuđeg rada i ulaganja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)