RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U poslovnoj praksi prevladavaju slučajevi ispunjenja ugovora jer se ugovori u najvećem broju i sklapaju s namjerom ugovornih strana da ih ispune.Ispunjenjem ugovora ugovorne strane redovito ostvaruju ciljeve zbog kojih supristupile sklapanju ugovora, no postoje i slučajevi u kojima se sklopljeni ugovorine ispunjavaju jer su prestali na neki od načina koje predviđaju pravila obveznogprava. Jedan od načina prestanka ugovora je i raskid ugovora koji zasobom povlači i određene dvojbe, a jednu od njih, kroz prikaz slučaja iz domaćesudske prakse, autor razjašnjava u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)