RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2009
  • Članak:Poslovna tajna
  • Stranica:3.
  • Autor/i:Goran Vojković, dipl. iur.

Sažetak:

Zakon o tajnosti podataka koji je stupio na snagu sredinom 2007. i njegovim stupanjem na snagu je prestao važiti Zakon o zaštiti tajnosti podataka iz 1996., osim odredaba koje uređuju poslovnu i profesionalnu tajnu. Zapravo, psolovna tajna su podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese. Kako je poslovna tajna prvenstveno pitanje samoregulacije unutar poslovnog subjekta, njezina regulacija je sve važnija, jer važnost informacija postaje ključna za poslovanje, te će se sve manje ragulirati prisilnim normama. Stoga, svi gospodarski subjekti trebali bi donijeti odgovarajući opći akt o poslovnoj tajni. U pravilu se taj akt donosi u obliku pravilnika. Kada je riječ o komercijalnim (ugovornim) odnosima sudionika na tržištu, tada je u okviru predmetnog konteksta potrebno sastavitii  ugovor o povjerljivosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)