RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekoga tehničkog problema, a koje štiti nositelja patenta u pogledu gospodarskog iskorištavanja izuma. Svakodnevno poimanje izuma podrazumijeva svako znanje o vanjskom svijetu koje ima obilježje objektivne novosti, dok je u patentnopravnom značenju izum posebna konstrukcija koja predstavlja intelektualnu tvorevinu i sadržava naputak za praktično postupanje radi rješavanja određenoga tehničkog problema. Temeljni uvjeti kojima neki izum mora udovoljiti za registraciju patenta jesu: novost u odnosu na postojeće stanje tehnike, inventivna razina i industrijska primjenjivost. Pri tome je bitno istaknuti da se patentom ne štiti ideja, nego konkretno rješenje nekog tehničkog problema.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)