RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se razmatraju mogućnosti vanjskog rada odnosno outsourcinga usluga u javnom sektoru te stručne podloge za odlučivanje o njegovoj primjerenosti. Autori predstavljaju ključna motrišta outsourcinga, koji povezuju u četverostupanjski model za prosudbu primjerenosti izdvajanja pojedinog procesa. Upozoravaju također na značenje računovodstvenog sustava kao informacijske osnove za odlučivanje o outsourcingu te na primjeru slovenskog proračunskog korisnika prikazuju nedostatke koji ometaju odlučivanje. U posljednjem dijelu, na primjeru britanske vojske, pokazuju mogućnost uključivanja vanjskih izvođača u rad javnog sektora.Cilj članka je  potaknuti hrvatske proračunske korisnike u uvjetima recesije da razmotre mogućnost pronalaženja ušteda na funkcijama koje bi se mogle jeftinije obaviti korištenjem vanjskih usluga nego vlastitim radom. Vanjsko iskustvo o tome nam može dobro doći.

  1. UVOD
  2. KONCEPT outsourcinga ODNOSNO VANJSKOG RADA
  3. RAČUNOVODSTVENI SUSTAV KAO INFORMACIJSKA OSNOVA ZA
    ODLUČIVANJE O OPRAVDANOSTI IMPLEMENTACIJE OUTSOURCINGA
  4. MODEL ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU O OUTSOURCINGU: KLJUČNA MOTRIŠTA OPRAVDANOSTI I PRIMJERENOSTI IZDVAJANJA POJEDINIH DJELATNOSTI ORGANIZACIJE
  5. MOGUĆNOSTI OUTSOURCINGA U JAVNOM SEKTORU: SLUČAJ BRITANSKE VOJSKE

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)