RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U javnom sektoru propisana je obveza i načini uspostave unutarnje revizije i propisani su kriteriji za ustrojavanje unutarnje revizije, odnosno obveznici uspostave unutarnje revizije. U članku su detaljnije opisani načini uspostave unutarnje revizije i dani primjeri za neke načine  njezine uspostave.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)