RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pri ocjeni može li se konkretna situacija koja nastane tijekom radnog odnosa podvesti pod sintagmu „osobito teška povreda obveze iz radnog odnosa zbog koje nastavak tog odnosa nije moguć“, sudska praksa može uvelike pomoći. Stoga u nastavku slijedi prikaz konkretnih odluka Vrhovnog suda RH kojima se odlučivalo o izvanrednom otkazu ugovora o radu.  1. UVOD 2. Ostvarivanje zaštite povrijeđenih prava nasilnim ponašanjem kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu. 3. Odbijanje primitka pisanog upozorenja poslodavca o kršenju obveza iz radnog odnosa nije opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu.4. Može se smatrati da je poslodavac dokazao postojanje opravdanog razloga za izvanredni otkaz kad se sa sigurnošću ne može utvrditi je li počinjena povreda obveze iz radnog odnosa.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)