RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zbog procesa usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonima EU, u Nar. nov., br. 60/08. objavljen je Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (dalje: Zakon o radnom vremenu) koji je većim dijelom stupio na snagu 5. lipnja 2008., dok jedan dio odredaba stupa na snagu prijmom RH u EU. Tim se propisom uređuje radno vrijeme i obvezni odmor mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, vrijeme vožnje, prekidi vožnje, razdoblja odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika i uređaji za bilježenje u cestovnom prijevozu (tahografi). O godišnjim financijskim izvješćima prijevozničkih djelatnosti pisali smo u časopisu RRiF, br. 2/09., str. 23., a u ovom ćemo članku pisati o obveznim odmorima vozača, o nastalim troškovima službenih putovanja i o još nekim osobitostima koje nastaju pri obračunu plaće kod prijevoznika.

  1. UVOD
  2. RADNO VRIJEME MOBILNIH RADNIKA I SAMOZAPOSLENIH VOZAČA
  3. VRIJEME VOŽNJE MOBILNIH RADNIKA
  4. DNEVNI I TJEDNI ODMOR VOZAČA
  5. OBVEZE POSLODAVCA PRIJEVOZNIKA
  6. MATERIJALNA PRAVA VOZAČA
  7. POREZNI POLOŽAJ TROŠKOVA NASTALIH NA SLUŽBENOM PUTU
  8. OBRAČUN I ISPLATA DNEVNICA
  9. ISPLATA I POREZNI POLOŽAJ TERENSKOG DODATKA U DJELATNOSTI PRIJEVOZA
  10. STAŽ OSIGURANJA KOJI SE RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM ZA VOZAČE

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)