RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2009
  • Članak:Ugovaranje promjene plaće
  • Stranica:175.
  • Autor/i:Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Bitno promijenjeni (pogoršani) uvjeti poslovanja uslijed globalne financijske i gospodarske krize, koja je izazvala recesiju i u našoj zemlji, prisiljavaju poslodavce da na sve moguće načine smanje troškove poslovanja, među koje spadaju i plaće. Smanjena poslovna aktivnost uvjetuje otkazivanje ugovora o radu radnicima, ali i tamo gdje su radnici još potrebni traži se način kako smanjiti plaću, što sve spada u nastojanja da i u ovim bitno otežanim uvjetima poslovanja ne bi nastali veći gubitci.Problem (pravni) nastaje kada treba smanjiti ugovorenu plaću, a što neposredno zadire u prava i pravne interese radnika. Tada radnik, što je i za očekivati, najčešće ne pristaje na izmjenu ugovora o radu u tom dijelu, a bez njegove se suglasnosti ugovor o radu ni u tom dijelu ne može mijenjati. Više o tome u nastavku članka.

  1. UVOD
  2. NAČINI PROMJENE UGOVORA O RADU (POSEBNO U DIJELU O PLAĆI)
  3. OTKAZ S PONUDOM IZMIJENJENOG UGOVORA
  4. SAŽETAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)